Zamanında Performans


Aşağdaki gösterge zamanında kalkış performansının başarı grafiği yüzdesidir.

APR 2018 87 Tur2

2017


OTP OTP DEC2017 90 Tur2